Stejnosměrné regulátory vhodné pro použití v RC modelech.