Stejnosměrné a střídavé regulátory vhodné pro použití v RC modelech.